Vuodenvaihde 2011

Vuodenvaihteen versio sisältää palkanlaskennan ja kirjanpidon lakisääteiset muutokset. Mukana on myös palkka-aineiston ja ostolaskujen yrityksen maksut –aineistomuoto.

 

Tee versiopäivitys seuraavasti

 

Pikaohjeet päivittämistä varten:

Ennen päivitystä

Mikäli et tehnyt Lokakuun 2010 päivitystä, niin lue kyseisen versiosaatteen osalta .NET Framework 4.0 asiat.

 

Päivitys

 

Itse päivityksen teet normaalisti update-paketilla. Käynnistys antaa virheen tietokannasta puuttuvasta kentästä eli kannattaakin ajaa tietokanta-skriptit hallintakeskuksen avulla ennen käynnistystä.

 

Toimenpiteet päivityksen jälkeen

      Varmista räätälöityjen raporttien toimivuus.

      Tarkista Asetukset – Yritystiedot että pankkitileistä on tallennettuna IBAN ja BIC tiedot sekä Maksajan Tunnus.

      Ulkomaisten toimittajien pankkitilien tarkistus ja tietojen korjaaminen. Lue lisää SEPA dokusta. Linkki Sepaan.

      Palkansaajien tilitietojen ja toimittajien tilitietojen muuttamien IBAN muotoon IBAN työkalulla. Iban työkalu löytyy Taloushallinto – Työkalut – IBAN työkalu.

      Tuotantokäyttäjien on syytä lukea tuotannon muutokset ja ajaa tarvittaessa muutosajo tietokantaan

      kytke asiakastapahtuman ominaisuudet tapahtuman tyyppeihin.

 

IMAGE ja TEXT –tietuetyypit poistuvat käytöstä

 

IMAGE ja TEXT –tietotyypit olivat SQL Server 2000:n tapa tallentaa binäärimuodossa tietoa tietokantaan (BLOB). Nämä kentät eivät kuitenkaan toimi hyvin replikoinnissa ja ne eivät olla osana esim. order by –kyselyissä. Microsoft on myös ilmoittanut, että tulevaisuudessa kyseiset tietotyypit eivät ole tuettuina.

Uuden version myötä nämä tietotyypit on muutettu SQL Server 2005 mukaisiksi:

TEXT => nVarChar(max)

IMAGE => varbinary(max)

SQL Server 2000 ei ole ollut tuettuna aiemminkaan, joten sitä ei enää pitäisi olla käytössä.

Huomaa! Muutos saattaa aiheuttaa sen, että räätälöidyt raportit eivät toimi ilman tietokannan verifiointia.

 

Palkanlaskennan lakisääteiset muutokset vuonna 2011

 

Lemonsoft Palkanlaskenta ei vaadi vuodenvaihteessa erillisiä vuodenvaihdeajoja.  Työajan lyhennyksien osalta tulee käyttämättömät saldot inventoida ja siirtää  tarvittaessa henkilön apulukuihin alkusaldoksi. Muista huomioida myös esimerkiksi edellisvuodelta jääneet palkkaennakot, mikäli et käytä palkkaennakoiden automaattikäsittelyä.

 

Lakisääteisten pidätyksien osalta maksujen suuruus vaihtelee vuosittain. Muuta nämä oletusprosentit koskien vuoden 2011 palkkoja. Muutokset koskevat henkilörekisteriä, palkanlaskennan asetuksia sekä palkkalajeja.

 

Voit päivittää edellä mainitut tiedot Järjestelmä Muut toiminnot Palkanlaskennan päivitykset toiminnolla (lisätietoa Palkanlaskennan päivitykset –kappaleesta). Voit myös muuttaa tiedot manuaalisesti alla kuvatun mukaisesti.

 

Henkilörekisteri

 

Uudet ennakonpidätystiedot on tarkoitus ottaa käyttöön 1.2.2011. Tammikuussa 2011 ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 2010 lopussa voimassa olleen verokortin tai vuodelle 2011 annetun muutosverokortin tietojen perusteella.

Sopimustyönantajan kokonaiseläkevakuutusprosentti 22,50 %, mikäli palkat alle 1,788 miljoonaa euroa (huomaa, että ohjelma korottaa automaattisesti 53 vuotta täyttäneiltä korotetun eläkevakuutusprosentin)

Tapaturmavakuutusprosentti (tiliöintejä varten) vaihtelee yhtiöittäin, palkkojen ja alojen mukaan. Tarkempia tietoja saat tapaturmavakuutushtiöstäsi. Keskimäärin n. 1%.

Päivärahamaksun osuus 0,82% ja yrittäjä 0,92% (informatiivinen tieto palkkaerittelyllä, sisältyy ennakonpidätykseen).

 

Palkanlaskennan asetukset

 

Tiliöintiryhmien prosentit:

      työntekijän eläkevakuutusprosentti 4,7 (huomaa, että ohjelma korottaa automaattisesti 53 vuotta täyttäneiltä korotetun 6,0 eläkevakuutusprosentin)

      työttömyysvakuutuksen kokonaisprosentti 1,4%

      työttömyysvakuutuksen työntekijän osuus 0,6%

      työttömyysvakuutuksen osayrittäjän kokonaisprosentti 1,0%

      työttömyysvakuutuksen osayrittäjän osuus 0,2%

      sosiaaliturvamaksuprosentti 2,12

      ryhmähenkivakuutusprosentti (tiliöintejä varten, ennakkotietojen mukaan keskimäärin 0,07%)

      TyEL-alaraja 52,49 (informatiivinen)

Eläkevakuutukset:

      TYEL 22,50%

      YEL 21,6%

      MYEL 10,584%

      VAEL 26,7% (alustava, keskimääräinen)

      KUEL 28,7% (alustava, keskimääräinen)

Ammattiyhdistykset:

Muuta ammattiyhdistysten pidätystiedot, mikäli niissä on tapahtunut muutoksia.

 

Palkkalajit

 

Palkkalajien tietoihin tulee vuosittain muutoksia lähinnä etuihin ja korvauksiin. Tarkemmat tiedot muutoksista löydät verottajan kotisivuilta www.vero.fi .

 

      Kotimaan kokopäiväraha laskee 36 eurosta 34 euroon.

      Osapäiväraha pysyy 16 eurossa.

      Ateriakorvaus laskee 9 eurosta 8,50 euroon.

      Tarkasta ulkomaan päivärahat verottajan kotisivulta

      Oman auton käytöstä työmatkoihin maksettava kilometrikorvaus nousee 45 sentistä 46 senttiin kilometriltä.

      Käyttöetuauton kilometrikorvaus pysyy 11 sentissä kilometriltä.

      Ravintoedun arvo on edelleen 5,40 euroa.

 

 

Yleistä

 

Yleiset muutokset

      Asetukset - Yritystiedoissa on nyt mahdollista muokata yrityksen kirjauskautta.

      BIC  termillä korvattu kaikki SWIFT termit.

      ryhmäkalenteriin voidaan tallentaa omat asetukset joita voidaan virkistää

      Hallintakeskuksessa yrityksen nimet tietokannan lisäksi

 

Logistiikka

 

Logistiikan muutokset:

      Tuotekonfiguraattori uutena tuotteena

      Tuoteinfo-ikkunaan on lisätty tuotelinkki-toiminto. Määrittele linkin alkuosa ja mahdollinen loppuosa toimintokeskuksessa. (esim: productweb_start: http://www.sahkonumero.fi ja perusta tuotekoodi 0104008)

      Tokmannin edi-tilaus tuettuna.

      Ostotilauksille lisätty uusi tila jälkitoimitus

      Uudet postiosoitekortit päivitetty

      Huoltotyön toimituspäivä valmiskuittauksesta siirtyy laskulle (ennen oli toimituspvm). Huoltotyön kuvaus siirtyy laskulle nimikekenttään.

      Huoltotyölle ehdottaa kustannuspaikaksi tekijän kustannuspaikka. Lisätty toimintokeskukseen optio Logistiikka / Huoltotyöt / SERVICECOSTCENTER. Arvolla 1 haetaan kustannuspaikka tekijän mukaan.

      myyntitilausriville uusi sarake tekijä

      Tiimi huoltotyölle ja huoltotilaus keskukseen, tiimit määritellään henkilörekisterissä, ja huoltotyön voi kohdistaa tiimille (rivit henkilöille)

      Tuotekategorialla ja attribuuteilla haku mahdolliseksi nimikerekisteriin.

      Lisätty Kerätty tila myyntitilauksille (merkitse kerätyksi - toiminto), kerätty näkyy myös tilauskeskuksessa

      Toimitus kirjaus –ikkunaan lisätty toimituserälle Laskutuslupa pvm, koska tilauksen toimituksen saa laskuttaa  (laskutus ei onnistu ennen tätä päivää)

      Nimikelistan voi lajitella ovat tuotekoodi järjestyksessä.

      Huoltotyö voidaan hakea sopimusnumerolla ja tekijällä

      Itella EDI tuettuna

      toimitustavalle voidaan määritellä sanoma jonka toimituskuittaus kirjoittaa (itella edi, schenker, vacon jne..)

      tuotekonfiguraattori muistaa tilauskohtaisesti tehdyt valinnat

      tuoterakenne-ikkunaan lisätty uusi välilehti lisätietoja, jossa on lisätietoja 1 ja 2, sekä vapaa teksti.

      ostotilauskeskukseen lisätty jälkitoimitus tila joka näyttää ne tilaukset joista on osa saapumatta

      huoltotyön laskuta – täpän ohjaus toimintokeskuksesta

      tilaus tehty tarjoukselta, poraudu tarjoukselta toiminolla pääsee siirtymään tarjoukselle

      Tilausseurannassa voidaan muuttaa sarakkeiden leveyttä

      kun tuoterakenne on kopioitu työnumerolle, eivät kustannuslaskennan toiminnot  omakustannus ja myyntihinta ole käytössä

 

Tuotanto

 

Tuotannon muutokset:

  Työn muokkauksessa voidaan lisätä ja poistaa työvaiheita.

  Jos viimeinen työvaihe oli alihankinta ja se kuitattiin valmiiksi, niin koko työn tila ei muuttunut valmiiksi. Nyt muuttuu

  Jos leimaat työn valmiiksi ja sille jää vielä tekijöitä, kysyy ohjelma mitä näille tehdään.

  Mikäli kirjaan aloitusleimauksen valmiille työlle, kysyy ohjelma nyt mitä haluat tehdä.

  Alihankinta-ostotilausten muodostumista on kehitetty palautteen mukaan. Lue alihankinnasta.

  Kun kirjaudut leimauspäätteeltä ulos, esittää ohjelma nyt keskeneräiset työt listana, eikä yksitellen kuten aiemmin. Myös kiinteät työnumero näkyvät listassa.  Lue keskeneräisistä töistä lisää.

  Vakiotyömääräimet tulostavat vaiheen tarkenteen nyt tuotantotyöltä, eivätkä vaiheelta

  tuotantotyölle lisätty määrä2 –kenttä (neliöt)

  läpimenoaika –toiminto lisätty

  työnumerolistassa leimaukset-toiminto

  työnumerolistaan lisätty valmistumispvm ja aloituslupa. Huom! Eivät suoraan näy vanhoilla töillä ilman korjausajoa.

  leimaukset-ikkunaan on lisätty tunnit yhteensä

  työn valmistusleimaus voidaan estää, mikäli aloitusleimaus on tekemättä. Tämä tehdään toimintokeskuksessa muuttujalla FORCE_START

 

Uusi läpimeno-toiminto ei toimi vanhojen töiden osalta. Saat vanhat työt näkymään, kun ajat tietokantaan korjausskriptin, joka merkitsee työnumerolle aloitusluvan ja valmistumispäivän. Löydät korjausskriptin lemonsoft\sql –hakemistosta nimellä fix_worknumberdates.sql.

Aja skripti erikseen Management Studiolla tai Hallintakeskuksessa.

 

Projektinhallinta

Projektinhallinnan muutokset:

      Projektikeskuksessa liitynnöissä kirjatut työtunnit

      MS Project yhteys (yksisuuntainen)

Henkilöstöhallinto

 

Henkilöstöhallinnon muutokset

      verokorttien suorasiirto Tyviaineistona. Lue lisää palkanlaskennan käsikirjasta.

      Palkkakeskuksesta lähettäville palkkaerittelyille voidaan toimintokeskuksesta valita tulostetaanko palkan lisätiedot.

      Matkalaskulle voidaan kirjata matka-aika joka voidaan siirtää palkalaskentaan.

      Palkkaennakkojen käsittely palkanlaskennassa

      Palkansaajalle voidaan tallentaa maksutili

      Palkkojen TyEL vuosi- ja työsuhdeilmoitukset Tyvinä

      Palkanlaskennan yhteenveto raportti graafisesti (näyttää työnantajan kulujen kehityksen graafisesti maksupäivittäin).

 

Taloushallinto

 

Taloushallinnon muutokset

      Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (EU) Tyvi tiedostona. Lue lisää laskutuksen käsikirjasta.

      Asiakastietoihin mahdollista määritellä asiakaskohtainen viivästyskorkoprosentti (Korkolaskut käyttävät).

      Verkkolaskuihin välisummaerittelyt finvoice-standardin mukaan.

      Verkkolaskujen tuontiin lisätty liitteen tuonti. Liitteen tulee olla samalla tiedostonimellä kuin aineistokin. esim. finvoice1.xml – finvoice1.pdf.

      Tokmannin edi-lasku tuettuna.

      Ostolaskujen manuaalisuoritus-ikkunaan lisätty laskuinfoa.

      Ostolaskun tositetulosteeseen lisätty lisätietoja.

      Ostolaskun maksukielto mahdollista antaa/peruuttaa ostolaskujen hyväksyntäikkunassa.

      Hyväksyntäikkunassa voidaan siirtää oma hyväksyntä/tarkastus toiselle hyväksyjälle/tarkastajalle.

      Verkkolaskujen sisäänluvussa voidaan hakea ostotili ja kustannuspaikka nimikerekisteristä.

      Lisätty edi-verkkolaskutus laskutustapa.

      Yrityksen maksut.

      Yrityksen maksut maksuerä

      Sampo pankin factoringlaskutus lisätty. Sampopankin viite lisätty myös, viitetapa 7.

      Ostolaskun toimittajan osoite tiedot poistettu Ostolaskun näytöstä, haetaan toimittajan takaa.

      Myynnin tiliöinti ja suoritusten tiliöinti raportteihin lisätty kirjanpitoon siirtämättömät raportti.

      Sreenway maksupääte integrointiin lisätty mahdollisuus peruuttaa/hyvittää suoraan kuitti käteiskassassa.

      Verolomake tiedostona ja lomaketulosteena

      Maksukehotukselle tulostuvat kaikki 3 pankkitiliä yritystiedoista

      ostolaskun tositteelle tulostuu tiliöinnin selite, viesti, kustannuspaikka ja laskun numero

 

Asiakkuuden hallinta (CRM)

      Asiakassopimusten laskuta toiminnallisuuteen lisätty mahdollisuus laskuttaa useita laskutusjaksoja kerralla. Eriä kohtaan määrittele kuinka monta laskutusjaksoa haluat laskuttaa. Toiminnolla voidaan esim. laskuttaa vuokria etukäteen. Laskun päiväys tulee laskutusjakson mukaan laskulle.

      Tarjouslaskennasta voidaan porautua tehdylle myyntitilaukselle.

      lisätty kohderyhmäkeskus –toiminto

      tapahtuman ominaisuuksiin laji-kytkentä

 

 

Käteiskassa

 

Muutoksia ovat:

      Käteiskuitille lisätty pyöristyssumma näkyviin.

      Screenway maksupääte integrointiin lisätty hyvitysten/peruutusten käsittely.

      Viivakoodilukijan loppumerkkien poissuodatus (määrittely toimintokeskuksessa)

      Lähete tulostuu jos siirretään kassamyynti laskutukseen

 

Leimauspääte

 

Muutoksia ovat:

      Projektileimaukset

      oletuksena käytetään viimeksi käytettyä projekti ja viimeksi käytettyä vaihetta

      ensimmäisellä leimauksella käytetään ensimmäistä vaihtoehtoa mikä listassa on

      mikäli vaiheella on tuotekoodi => työtunti merkataan laskutettavaksi

      Työvuorolle mahdollista määritellä Maksimiruokatunti, minimiruokatunnin ylittyessä –optio