OVT (EDI)

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (eng. Electronic Data Interchange) on standardi tiedonsiirtotapa. Voit lukea standardin mukaisia sanomia myyntitilauskeskuksesta.

Edi sanomien vastaanottoa ja lähetystä varten tarvitset operaattorin joka välittää sanomia.

 

OVT (EDI) käyttöönotto

 

Perusta EDI tilauksia varten oma tilauslajinsa Asetukset | Numerosarjat. Merkitse tämä numerosarja Järjestelmä | Toimintokeskus | Logistiikka | Myyntitilauskeskus |SALESORDERTYPE -parametrin arvoksi. Tämä helpottaa edi tilausten käsittelyä

Käy läpi kaikki ohjausparametrit Toimintokeskuksesta | Logistiikka | Myyntitilauskeskus. Parametrit näet alla olevassa kuvassa.

 

 

EDIINVOICE: Mikäli haluat määritellä Edi -sanomille  kiinteän laskutusasiakasnumeron voit laittaa haluamasi asiakasnumeron arvo kohtaan. Mikäli tässä kohtaa käytetään arvoa 0 laskutusasiakas tulee sanomalta.

EDIDELIVERY: Mikäli haluat määritellä Edi -sanomille kiinteän toimitusasiakasnumeron voit laittaa haluamasi asiakasnumeron arvo kohtaan. Mikäli tässä kohtaa käytetään arvoa 0, toimitusasiakas tulee sanomalta.

 

OVT (EDI) tilaukset

 

Valitse ensin Logistiikka | Myyntitilauskeskus. Myyntitilauskeskuksesta valitset sitten Tiedosto | Edi sanomien luku.

Valitse EDI -kansio jossa vastaanotetut EDI -sanomat sijaitsevat, kun tulet luku toimintoon uudestaan on ko. kansio jo valittuna, voit virkistää näkymän. Sen jälkeen valitse luettavat tiedosto ja valitse Aloita. Esikatselu välilehdellä näet aineiston muodon ja montako tilausta aineistossa on.

Tilaukset välilehdellä näet aineiston tilausrivit.

Kun valitset Muodosta tilaukset, muodostaa ohjelma EDI -sanomasta tilaukset toimintokeskuksessa määriteltyyn tilauslajiin.

Muodostetulle tilaukselle pääset siirtymään ruudun alareunasta tilausnumerosta tai sitten löydät tilaukset esim. myyntitilauksista lajin avulla.

 

OVT (EDI) tilauksen toimitussanoman muodostamisen asetukset

 

Lähetyssanoman muodostuminen on sidottu toimitustapaan. Kun ohjelmalle tulee vastaan toimitus jolla on toimitustapana EDI lähetysasetuksilla oleva toimitustapa, muodostuu tästä tiedosto arkistossa määritettyyn hakemistoon.

Toimitussanoma muodostuu toimitusvaiheessa, mikäli seuraavat asetukset ovat määriteltyinä:

1.) Arkisto:

2.) Valintalistat

3.) Toimitustapa myyntitilauksella

Kun tilaus on toimitettu. Pitäisi määriteltyyn hakemistoon muodostua aineisto.